úvod  novinky  tisk  taneční ukázky  formace  historie  tréninkový program  občanské sdružení  klub  kontakty


  ORGANIZAČNÍ ŘÁDSDRUŽENÍ
 
 

Organizační řád občanského sdružení TK1976 Most

Příloha číslo OR04

Pravidla pro pořádání soustředění a tematických seminářů

I. Obecná ustanovení

II. Návrh soustředění, tematického semináře

III. Schválení

IV. Přihlášky a platby

I.

Obecná ustanovení

1. Tato pravidla určují postup při návrhu a realizaci soustředění a tematických seminářů pořádaných sdružením.

II.

Návrh soustředění, tematického semináře

1. Každý člen sdružení, choreograf nebo taneční vedoucí má právo navrhnout pořádání soustředění nebo tematického semináře.

2. Návrh musí předložit tanečnímu vedoucímu, který jej připraví pro projednání v předsednictvu.

3. Zpracovaný návrh tanečním vedoucím pro předsednictvo musí:

a) obsahovat datum konání, dobu trvání, hrubý časový rozvrh, zaměření, rozpočet finančních nákladů, předběžný počet tanečníků

b) být předsednictvu předložen minimálně 20 dnů před plánovaným konáním soustředění nebo tematického semináře

III.

Schválení

1. Předsednictvo musí o podaném návrhu rozhodnout do 5 dnů od podání návrhu.

2. Po schválení návrhu je povinno nejméně 15 dnů před plánovaným konáním soustředění nebo tematického semináře informovat členy sdružení postupy definovanými v interních předpisech sdružení.

IV.

Přihlášky a platby

1. Tanečník, který se chce zúčastnit soustředění nebo tematického semináře musí vyplnit závaznou přihlášku, kterou obdrží u provozního vedoucího, tanečního vedoucího.

2. Vyplněnou přihlášku odevzdá nejpozději do termínu uvedeného na přihlášce provoznímu vedoucímu a zároveň složí zálohu ve výši 100 % z ceny soustředění.

3. Pokud nebude v den konání složena záloha, nebude tanečníkovi umožněn přístup na soustředění nebo tematický seminář.

4. V případě, že se tanečník odhlásí před datumem stanoveným na přihlášce, vrací se 100% zálohy. Pokud se tanečník odhlásí po datumu uvedeném na přihlášce, vrací se pouze 10 % splacené zálohy.

5. V individuálních případech lze písemně požádat předsednictvo o vrácení celé zálohy. Předsednictvo o svém rozhodnutí vyrozumí žadatele do 5 dnů od doručení žádosti.

6. V případě neuskutečnění soustředění nebo tematického semináře, je přihlášeným tanečníkům vráceno 100 % složené zálohy.
nahoru
úvod  novinky  tisk  taneční ukázky  formace  historie  tréninkový program  občanské sdružení  klub  kontakty