úvod  novinky  tisk  taneční ukázky  formace  historie  tréninkový program  občanské sdružení  klub  kontakty


  TANEČNÍSÁL
 
 

Obecná pravidla k využívání tanečního sálu v Báňských stavbách
 

1. Obecná ustanovení

1.1 Vlastníkem tanečního sálu (zasedací sál č. 620) jsou Báňské stavby Most, a.s. se sídlem Most, Budovatelů 2957. Taneční klub je nájemce tohoto nebytového prostoru a řídí se při jeho využívání nájemní smlouvou č. N20206401.

1.2 K tanečnímu sálu mohou tanečníci využívat místnost č. ... jako šatnu.

1.3 Předmět nájmu (taneční sál) je možno využívat výhradně k tréninkům členů tanečního klubu.

2. Přístup na sál

2.1 Přístup na taneční sál má každý řádný člen tanečního klubu, v pracovních dnech v době vymezené rozvrhem vyučovacích hodin a v mimopracovní dny v době od 6.00 do 22.00 hodin.

2.2 Taneční sál je umístěn v 6. patře budovy Báňských staveb Most, a.s. Při vstupu do budovy se každý musí nahlásit na vrátnici a v případě, že ještě není taneční sál odemčen, musí si proti podpisu vyzvednout klíče.

2.3 Každý člen tanečního klubu, který bude na tanečním sále jako poslední musí klíče od sálu odevzdat dole ve vrátnici.

2.4 Oprávnění vyzvednout klíče má každý člen tanečního klubu, který je uveden na autorizovaném seznamu uloženém ve vrátnici budovy Báňských staveb. Člen tanečního klubu, který není uveden na tomto seznamu může jít na taneční sál pouze v případě, že již některý člen tanečního klubu s oprávněním vyzvednout klíče sál odemkl.

2.5 Členové tanečního klubu, kteří nejsou ještě plnoletí mohou na taneční sál vstoupit pouze v doprovodu lektora nebo zákonných zástupců.

2.6 Na taneční sál (do 6. patra) je několik přístupových cest.

2.6.1 Schodiště: schodiště jsou povinni použít všichni členové tanečního klubu, kteří nesplňují podmínky pro užívání zdviže (výtahu).

2.6.2 Zdviž (výtah): mohou používat pouze ti členové tanečního klubu, kteří splňují podmínky pro použití zdviže, definované návodem umístěným v kabině výtahu. Ve zdviži se mohou přepravovat maximálně 3 osoby a celková hmotnost nesmí přesáhnout 250 kg.

2.6.3 Pater-Noster (nekonečný výtah): mohou používat všichni členové tanečního klubu, kteří již dosáhli plnoletosti a splňují podmínky pro používání tohoto typu výtahu. V jedné kabině se mohou přepravovat pouze 2 osoby.

3. Pohyb po budově

3.1 Všichni členové tanečního klubu, kteří spadají do tréninkových skupin -Děti, Junioři A a Junioři B, jsou povinni včas, před začátkem jejich vyučovací hodiny, spořádaně čekat v prostoru před budovou Báňských staveb na lektora, který je dovede na taneční sál.

3.2 Všichni členové tanečního klubu jsou povinni dostavit se na tréninkovou hodinu včas, maximálně využívat čas tréninkové hodiny a řídit se pokyny lektora, který zodpovídá za průběh vyučovací hodiny.

3.3 Po skončení vyučovací hodiny se všichni členové tanečního klubu, kteří spadají do tréninkových skupin - Děti, Junioři A a Junioři B, převléknou a počkají na lektora, který je opět odvede do vstupní haly budovy.

3.4 Všem členům tanečního klubu je přísně zakázáno zbytečně se zdržovat a pohybovat po budově mimo námi pronajaté prostory nebo přístupových cest k tanečnímu sálu.

4. Udržování pořádku

4.1 Každý člen je povinen udržovat ve všech námi pronajatých prostorách čistotu a pořádek.

4.2 Šatna slouží pouze k převlečení tanečníků před a po skončení tréninku. Není dovoleno nechávat osobní věci a oblečení v šatně mimo tréninkový čas, který člen tanečního klubu tráví na tanečním sále.

4.3 Při odchodu z tanečního sálu zodpovídá lektor za pořádek na tanečním sále po skončení jeho vyučovací hodiny. Každý člen tanečního klubu, který bude jako poslední opouštět námi pronajaté prostory je povinen zkontrolovat pořádek na tanečním sále, šatně a chodbě.

5. Využití tanečního sálu pro individuální hodiny

5.1 V případě, že si některý z členů dohodne na tanečním sále individuální hodinu s lektorem, který je členem našeho tanečního klubu, musí dodržet následující podmínky:
a) hodina musí být v čase, kdy nám je taneční sál přístupný (viz bod 2.1)
b) zapíše se do sešitu individuálních hodin, který je na tanečním sále a slouží ke statistice využívání tanečního sálu
c) lektor nebo tanečník, který si dohodl individuální hodinu musí splnit podmínky pro vydání klíčů dle bodu 2.4, aby mu byl zajištěn přístup na taneční sál
d) po skončení hodiny musí zajistit pořádek na sále, zkontrolovat zavřená okna, zhasnutá světla a odevzdat klíče ve vrátnici budovy

5.2 V případě, že si některý z členů dohodne na tanečním sále individuální hodinu s lektorem, který není členem našeho tanečního klubu, musí dodržet následující podmínky:
a) hodina musí být v čase, kdy nám je taneční sál přístupný (viz bod 2.1)
b) zapíše se do sešitu individuálních hodin, který je na tanečním sále a slouží ke statistice využívání tanečního sálu
c) tanečník, který si dohodl individuální hodinu musí splnit podmínky pro vydání klíčů dle bodu 2.4, pokud tyto podmínky nesplňuje, musí nahlásit individuální hodinu minimálně 1 týden dopředu, aby mu byl zajištěn přístup na taneční sál
d) za využití sálu pro individuální hodinu s externím lektorem se odvede poplatek tanečnímu klubu dle finančního řádu, splatný nejpozději do 2 dnů po skončení individuální hodiny s externím lektorem
e) po skončení hodiny musí zajistit pořádek na sále, zkontrolovat zavřená okna, zhasnutá světla a odevzdat klíče ve vrátnici budovy

5.3 V případě, že si některý z členů dohodne jako lektor na tanečním sále individuální hodinu s tanečníkem, který není členem našeho tanečního klubu, nemá ani krátkodobé ani dlouhodobé hostování v našem tanečním klubu, musí dodržet následující podmínky:
a) hodina musí být v čase, kdy nám je taneční sál přístupný (viz bod 2.1)
b) zapíše se do sešitu individuálních hodin, který je na tanečním sále a slouží ke statistice využívání tanečního sálu
c) tanečník-lektor, který si dohodl individuální hodinu musí splnit podmínky pro vydání klíčů dle bodu 2.4, pokud tyto podmínky nesplňuje, musí nahlásit individuální hodinu minimálně 1 týden dopředu, aby mu byl zajištěn přístup na taneční sál
d) za využití sálu pro individuální hodinu s nečlenem našeho tanečního klubu se odvede poplatek tanečnímu klubu dle finančního řádu , splatný nejpozději do 2 dnů po skončení individuální hodiny s externím lektorem
e) po skončení hodiny musí zajistit pořádek na sále, zkontrolovat zavřená okna, zhasnutá světla a odevzdat klíče ve vrátnici budovy

 

V Mostě dne 1.2.2002

Jaroslav Šindler, Bc. Václav Vildnahoru
úvod  novinky  tisk  taneční ukázky  formace  historie  tréninkový program  občanské sdružení  klub  kontakty